Maisemanhoito

Lammas on erittäin tehokas ja monipuolinen maisemanhoitaja sekä luonnon monimuotoisuuden luoja sekä ylläpitäjä. Risukot eivät varmasti rehota lampaiden jäljiltä. Rantamaisemamme hoidossa ei ole raivaus-sahaa lampaiden tulon jälkeen käyttää.

Tilallamme on kolme luonnonlaidunta eli perinnebiotooppialuetta, joista kaksi on saaressa ja yksi ns. Luomoalue tilan ranta-alueella. Lampaitamme käy myös tilan ulkopuolella useammalla luonnonlaitumella ”kesätöissä” palkattuina ruohonleikkureina ja vesakon torjujina.

Naudat ovat myös tärkeitä maisemanhoitotöissä. Ne pitävät tilan suojavyöhykepellon sekä matalat, järviruokoiset sekä kaislaiset rannat hyvässä kunnossa. Naudat soveltuvat mainiosti lampaiden kanssa samoille laitumille, kummatkin syövät ja hyödyntävät vähän eri tavalla nurmea ja kasvustoja.